Держгідрографія закликає імплементувати європейські законодавчі стандарти

Держгідрографія звернулася до судновласників та організацій, зацікавлених у розвитку судноплавства на внутрішніх водних шляхах України з пропозицією долучитися до обговорення Європейських правил судноплавства внутрішніми водними шляхами (ЄПСВВШ ЄЕК ООН). Державна установа пропонує створити робочу групу за участю представників державних і профільних підприємств, організацій України для всебічного вивчення проблем, пов’язаних із запровадження цих Правил в Україні.

«З метою удосконалення безпеки судноплавства на ВВШ України Держгідрографією проведено ретельний аналіз відповідності Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України та Європейських правил судноплавства внутрішніми водними шляхами затверджених Комітетом з внутрішнього транспорту ЄЕК ООН. – каже в.о.начальника ДУ «Держгідрографія Олександр Щипцов».- За результатами аналізу встановлено значні розбіжності і невідповідності чинних українських правил сучасним європейським нормам безпеки плавання суден на ВВШ. Тому ми пропонуємо представникам галузі колективне обговорення європейських стандартів».

Важливою складовою інтеграційних процесів України у сфері судноплавства на внутрішніх водних шляхах України є наближення національного законодавства до норм і стандартів Європейського Союзу, як країни члена Комітету з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН).

Європейські правила судноплавства внутрішніми водними шляхами (ЄПСВВШ) містять основні норми, які застосовуються до внутрішнього водного транспорту в Європейському регіоні, такі, як марки і шкали осадки суден, суднова візуальна сигналізація, звукова сигналізація і радіотелефонний зв’язок, маркування та судноплавна обстановка водного шляху, правила плавання, правила стоянки, вимоги про сигнали і надання даних, а також приписи щодо запобігання забруднення водного середовища та видалення відходів.

Ці правила містять правову і технічну основу для національних правил плавання внутрішніми водними шляхами в державах-членах ЄЕК ООН. ЄПСВВП регулярно оновлюються одночасно з вдосконаленням приписів річкових комісій європейських країн, забезпечуючи також їх взаємне узгодження.

За висновками спеціалістів ДУ «Держгідрографія» суттєві розбіжності також стосуються сигнальних навігаційних знаків, які регулюють судноплавство на ВВШ України.

Сигнальні знаки і вогні, що встановлюються для позначення положення суднового ходу на водному шляху та впорядкування руху суден, які визначені Правилами судноплавства на внутрішніх водних шляхах України, затверджених наказом Міністерства транспорту України від 16.02.2004 № 91, не відповідають сигнальним знакам і вогням, які визначені ЄПСВВШ (ухвалені Резолюцією від 15.11.1985 № 24 ЄЕК ООН) та Сигналізація на внутрішніх водних шляхах (СИГВВШ) (ухвалено Резолюцією № 22 1982 р. ЄЕК ООН, з доповненнями 2005 р. та змінами 2011 р.). Невідповідності наявніу формі знаків, кольорах буїв, характеристиках вогнів.

Не відповідає європейським стандартам і Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах (затвердженого наказом Міністерства транспорту і зв’язку України від 14.06.2007 № 498), яке базується на міждержавному стандарті ГОСТ 26600-98 (Знаки навігаційні внутрішніх судноплавних шляхів. Загальні технічні умови).

Разом з цим зазначаємо, що чинна редакція Правил діє 13 років, при цьому до неї не вноситься будь-які суттєві зміни. Враховуючи зазначене та практику застосування Правил, існує нагальна потреба комплексного перегляду, а не часткового внесення змін.

Запрошуємо до співпраці і пропонуємо ознайомитися з правилами Європейської економічної комісії ООН за посиланням.