Публікації МАМС

Одним з головних завдань Держгідрографії, згідно з Положенням, є виконання міжнародних зобов’язань України з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства і представлення інтересів Міністерства інфраструктури у міжнародних організаціях з питань навігації, гідрографії, морської картографії.

Маякова служба - один з найголовніших підрозділів державної установи «Держгідрографія», і її надійне функціонування, постійний розвиток і відповідність світовим стандартам є запорукою безпечного мореплавства у зоні юрисдикції України.

Тому, у 2004 році, Держгідрографія України набула статусу національного члена Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб - IALA-AISM (МАМС).

МАМС координує зусилля своїх членів по удосконаленню і уніфікації засобів навігаційного забезпечення мореплавства і гарантуванню безпечного, ефективного судноплавства. МАМС є відповідальною перед своїми членами за створення вичерпного зводу публікацій (рекомендацій, керівництв, директив тощо), основною метою якого є полегшення формальних підходів до морських сигнальних систем в усьому світі.

В продовж своєї роботи Держгідрографією був зроблений переклад більшої частини Рекомендацій та Керівництв МАМС. Якщо ви бажаєте отримати нижченаведені документи МАМС українською мовою, просимо звертатися до нашої філії ФДУ „Укрморкартографія”.

Номер Назва Дата Завантаження
Керівництва
Керівництво МАМС з навігаційного забезпечення мореплавства "IALA NAVGUIDE", видання 7 - частина 1 2014 UA
Керівництво МАМС з навігаційного забезпечення мореплавства "IALA NAVGUIDE", видання 7 - частина 2 2014 UA
Керівництво МАМС з навігаційного забезпечення мореплавства "IALA NAVGUIDE", видання 5 2006 UA
1001 Керівництво МАМС щодо забезпечення якості при закупівлі, технічному обслуговуванні та ремонті обладнання та систем для навігаційного забезпечення мореплавства 22.10.1997 UA
1005 Керівництво МАМС щодо надання підрядів на послуги з навігаційного забезпечення мореплавства, видання 2 12.2005 UA EN
1006 Керівництво МАМС щодо пластикових буїв, видання 3 12.2008 UA EN
1007 МАМС щодо експлуатаційного утримання маяків, видання 1.1 12.2005 UA EN
1008 Керівництво МАМС щодо дистанційного моніторингу і контролю засобів навігаційного забезпечення мореплавства 10.1998 UA EN
1011 Керівництво МАМС щодо стандартного методу визначення й обчислення профілю навантаження на засоби навігаційного обладнання 12.1999 UA EN
1014 Керівництво МАМС № 1014 щодо процесу акредитації та затвердження для потреб підготовки персоналу служб руху суден 12.2011 UA EN
1015 Керівництво МАМС щодо фарбування буїв, які служать засобами навігаційного обладнання, видання 1.1 12.2005 UA EN
1016 Керівництво МАМС щодо двосторонніх угод і міжвідомчих меморандумів про взаєморозуміння стосовно надання послуг DGNSS у частотному діапазоні 283,5 кГц – 325 кГц 06.2001 UA EN
1018 Керівництво МАМС щодо управління ризиками, видання 2 12.2008 UA EN
1020 Керівництво МАМС щодо навчання в системі навігаційного забезпечення мореплавства, видання 1 12.2005 UA EN
1023 Керівництво МАМС щодо проектування створів, видання 1.1 12.2005 UA EN
1026 Керівництво МАМС щодо Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) як інструменту Служби руху суден (VTS), видання 1.1 12.2005 UA
1028 Керівництво МАМС щодо Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), том 1, частина І. Експлуатаційні питання, видання 1.3 12.2004 UA
1029 Керівництво МАМС щодо універсальної Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), том 1, частина ІІ. Технічні питання, видання 1.1 12.2004 UA
1032 Керівництво МАМС щодо аспектів навчання персоналу Служби руху суден (VTS), пов’язаного з Автоматичною ідентифікаційною системою (АІС), видання 1.1 12.2005 UA EN
1033 Керівництво МАМС щодо навігаційного забезпечення мореплавства для різних класів суден, включаючи швидкохідні, видання 1 12.2005 UA EN
1034 Керівництво МАМС щодо сертифікації продукції, пов’язаної з засобами навігаційного обладнання, видання 2 12.2005 UA
1035 Керівництво МАМС щодо експлуатаційної готовності та надійності засобів навігаційного обладнання. Теорія та приклади, видання 2 12.2004 UA EN
1036 Керівництво МАМС щодо врахування впливів на навколишнє середовище при конструюванні засобів навігаційного обладнання, видання 1 12.2004 UA EN
1037 Керівництво МАМС щодо збору даних з метою розрахунку продуктивності засобів навігаційного обладнання, видання 1 12.2004 UA EN
1038 Керівництво МАМС щодо рівнів навколишнього середовища, за яких мають вмикатись і вимикатись вогні на засобах навігаційного обладнання, видання 1 12.2004 UA EN
1039 Керівництво МАМС щодо проектування сонячних енергетичних систем для засобів навігаційного обладнання (програма визначення обсягу сонячного світла), видання 1 12.2004 UA EN
1040 Керівництво МАМС щодо технічного обслуговування буїв і малих засобів навігаційного обладнання, видання 1 12.2004
1041 Керівництво МАМС щодо секторних вогнів, видання 1 12.2004 UA EN
1042 Керівництво МАМС щодо джерел енергії для засобів навігаційного обладнання, видання 1 12.2004 UA
1043 Керівництво МАМС щодо джерел світла, що використовуються у візуальних засобах навігаційного обладнання, видання 1 12.2004 UA EN
1044 Керівництво МАМС щодо вторинних батарей для засобів навігаційного забезпечення мореплавства, видання 1 12.2005 UA
1047 Керівництво МАМС щодо методики порівняння вартості технологій з виробництва буїв, видання 1 12.2005
1048 Керівництво МАМС щодо світлодіодних (LED) технологій та їх застосування у сигнальних вогнях, видання 1 12.2005 UA EN
1050 Керівництво МАМС щодо управління інформацією Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) та її моніторинг, видання 1 12.2005 UA EN
1051 Керівництво МАМС щодо підтримання та ідентифікації засобів навігаційного обладнання у забудованій місцевості, видання 1 12.2005 UA EN
1052 Керівництво МАМС щодо використання систем управління якістю для надання послуг, пов’язаних із засобами навігаційного обладнання, видання 1 12.2005 UA EN
1059 Керівництво МАМС щодо порівняння станцій Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), видання 1 06.2008
1062 Керівництво МАМС щодо впровадження Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) як засобу навігаційного обладнання, видання 1 12.2008 UA EN
1063 Керівництво МАМС щодо угод про комплексне використання майна на маяках», видання 1 12.2008 UA EN
1065 Керівництво МАМС щодо вертикальної розхідності променів сигнальних вогнів на засобах навігаційного обладнання, видання 1 05.2009 UA EN
1067-0 Керівництво МАМС щодо вибору енергетичних систем для засобів навігаційного обладнання та допоміжного устаткування, видання 1 05.2009
1067-1 Керівництво МАМС щодо загального електричного навантаження засобів навігаційного обладнання, видання 1 05.2009
1067-2 Керівництво МАМС щодо джерел енергії, видання 1 05.2009
1067-3 Керівництво МАМС щодо накопичування електричної енергії для засобів навігаційного забезпечення мореплавства, видання 1 05.2009
1068 Керівництво МАМС щодо надання послуги навігаційної підтримки Службою руху суден, видання 1 05.2009 UA
1069 Керівництво МАМС щодо синхронізації вогнів 05.2009 UA EN
1074 Керівництво МАМС щодо брендингу та маркетингу історичних маяків,
видання 1
12.2009 UA EN
1076/1 Керівництво МАМС щодо підтримання будівель маяків у належному стані, видання 1 12.2009 UA EN
1076/2 Керівництво МАМС щодо підтримання будівель маяків у належному стані, видання 2 12.2009 UA EN
1076/3 Керівництво МАМС щодо підтримання будівель маяків у належному стані, видання 3 12.2009 UA EN
1076/4 Керівництво МАМС щодо підтримання будівель маяків у належному стані, видання 4 12.2009 UA EN
1077 Керівництво МАМС щодо технічного обслуговування засобів навігаційного забезпечення мореплавства, видання 1 12.2009 UA EN
1079 Керівництво МАМС щодо запровадження та проведення консультацій користувачів установами, відповідальними за засоби навігаційного обладнання, видання 1 12.2009 UA EN
1081 Керівництво МАМС щодо віртуальних засобів навігаційного обладнання, видання 1 03.2010 UA EN
1082 Керівництво МАМС щодо огляду АІС, видання 2 06.2016 UA EN
1086 Керівництво МАМС щодо обміну морськими даними та інформацією на міжнародному рівні, видання 1 06.2012 UA EN
1092 Керівництво МАМС з управління безпекою функціонування засобів навігаційного обладнання 12.2012 UA EN
1098 Керівництво МАМС щодо застосування АІС ЗНО на буях. Видання 1 05.2013 UA EN
1100 Керівництво МАМС № 1100 щодо процесу акредитації та затвердження для потреб підготовки персоналу, що працює із засобами навігаційного обладнання Видання 1 05.2013 UA
Рекомендації
А-123 Рекомендація МАМС щодо забезпечення функціонування берегової Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), видання 1.1 12.2005 UA EN
А-124 Рекомендація МАМС щодо аспектів берегових станцій та організації мереж Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС), що стосуються служби АІС, видання 1.2 12.2005 UA EN
А-126 Рекомендація МАМС щодо використання Автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) разом із засобами навігаційного обладнання, видання 1.3 06.2007 UA
Е-107 Рекомендація МАМС щодо проектування звичайних якірних систем 05.1998 UA EN
Е-108 Рекомендація МАМС щодо поверхневих кольорів, що використовуються в якості візуальних сигналів на засобах навігаційного обладнання, видання 2 05.2004 UA EN
Е-110 Рекомендація МАМС щодо ритмічних характерів вогнів на засобах навігаційного обладнання, видання 2 12.2005 UA EN
Е-122 Рекомендація МАМС щодо фотометрії світлових сигналів морських навігаційних засобів 06.2001 UA
Е-141/1 Типовий курс міжнародної академії МАМС для працівників керівної ланки видання 1.1 12.2011 UA EN
Е-141/2 Типовий курс міжнародної академії МАМС для працівників керівної ланки видання 1.2 12.2011 UA EN
Е-142 Рекомендація МАМС щодо спільного використання морських даних у IALA-NET 12.2009 UA EN
Е-200-0 Рекомендація МАМС щодо морських сигнальних вогнів. Частина 0 – Загальний огляд, видання 1 12.2008 UA EN
Е-200-1 Рекомендація МАМС щодо морських сигнальних вогнів. Частина 1 – Кольори, видання 1 12.2008 UA EN
Е-200-2 Рекомендація МАМС щодо морських сигнальних вогнів. Частина 2 – Розрахунок, визначення і позначення оптичної дальності видимості, видання 1 12.2008 UA EN
Е-200-3 Рекомендація МАМС щодо морських сигнальних вогнів. Частина 3 – Вимірювання, видання 1 12.2008 UA EN
Е-200-4 Рекомендація МАМС щодо морських сигнальних вогнів. Частина 4 – Визначення та обчислення ефективної інтенсивності, видання 1 12.2008 UA EN
Е-200-5 Рекомендація МАМС щодо морських сигнальних вогнів. Частина 5 – Оцінка ефективності оптичного пристрою, видання 1 12.2008 UA EN
Е-NAV-140 Рекомендація МАМС щодо архітектури е-Навігації та первинного контексту берегового використання, видання 1.0 12.2009 UA EN
О-130 Рекомендація МАМС щодо показників класифікації та експлуатаційної готовності засобів навігаційного обладнання ближньої дії, видання 1 12.2004 UA EN
О-132 Рекомендація МАМС щодо управління якістю для установ, відповідальних за навігаційне забезпечення мореплавства, видання 1 12.2005 UA EN
О-134 Рекомендація MAMC стосовно засобів управління ризиками МАМС для портів та обмежених водних шляхів 05.2008 UA EN
О-138 Рекомендація МАМС щодо використання Географічної інформаційної системи (ГІС) та моделювання службами навігаційного забезпечення мореплавства, видання 1 12.2007 UA EN
О-143 Рекомендація МАМС щодо віртуальних засобів навігаційного обладнання, видання 1 03.2010 UA
R-121 Рекомендація МАМС щодо ефективності функціонування та контролю підсистем DGNSS у частотному діапазоні 283,5-325 кГц, видання 1 12.2004 UA EN
V-103/1 Типовий курс МАМС V-103/1 – Підготовка операторів Служби руху суден, видання 2 12.2009 UA EN
V-103/2 Типовий курс МАМС V-103/2 – Підготовка диспетчерів Служби руху суден, видання 2 12.2009 UA EN
V-103/3 Типовий курс МАМС V-103/3 – Підготовка диспетчерів Служби руху суден, видання 2 12.2009 UA EN
V-103/4 Типовий курс МАМС V-103/4 – Викладач з підготовки в процесі роботи Служби руху суден, видання 2 12.2009 UA EN
V-125 Рекомендація МАМС щодо використання та представлення умовних символів у центрі Служби руху суден (VTS) (включаючи АІС), видання 2 12.2004 UA
V-128 Рекомендація МАМС щодо вимог до експлуатаційних і технічних характеристик обладнання Служби руху суден (VTS), видання 3.0 06.2007 UA EN
Інші Публікації
SESSION 2 Proceedings СЕСІЯ 2 Поєднання засобів навігаційного обладнання і систем VTS з іншими морськими експлуатаційними послугами та послугами з безпеки, включаючи AIS 06.2007 UA   
VTS Manual 2012 Посібник МАМС «Служби руху суден», видання 5 06.2007 UA   

Картографічна продукція

До Ваших послуг пропонуємо широкий вибір картографічної продукції, посібників, каталогів, та багато іншої корисної продукції, розроблених державною установою «Держгідрографія»

Нормативна база

Нормативно-правові акти у сфері морського транспорту на сайті Міністерства інфраструктури України