«Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів»

Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів – перший в Україні спеціалізований комплексний картографічний твір такої спрямованості, який став вагомим результатом багаторічної творчої співпраці українських океанологів, гідрографів і картографів.

У підготовці Атласу, під керівництвом академіка НАН України В.М. Єремеєва та професора, кандидата технічних наук С. В. Симоненка, взяли участь науковці і фахівці Океанологічного центру НАН України, державної установи «Держгідрографія», Морського гідрофізичного інституту НАН України, Інституту біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України, Морського відділення Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту, Інституту геологічних наук НАН України і Одеського Національного університету ім. І. І. Мечнікова.

Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів є інформаційною системою, покликаною забезпечити всіх зацікавлених користувачів обґрунтованою науковою інформацією про властивості природного середовища Чорного і Азовського морів, а також сприяти вирішенню таких завдань:

  • інформаційна підтримка програм і проектів різного рівня, що реалізуються в Азово-Чорноморському регіоні;
  • інформаційна підтримка управлінських рішень;
  • інформаційна підтримка моніторингу природного середовища;
  • інформаційне забезпечення наукових досліджень;
  • інформаційне забезпечення системи освіти в Україні.

У процесі створення Атласу реалізовано такі підходи:

  • багатоплановість і максимальна повнота змісту основних розділів (відповідно до тематичної спрямованості Атласу);
  • внутрішня єдність (взаємна доповнюваність, погодженість і порівнянність карт);
  • географічна конкретність;
  • детальність досліджень і наукова обґрунтованість;
  • доступність сприйняття карт.

Атлас є першим в Україні спеціалізованим виданням такого роду, що за багатьма параметрами не має аналогів у світі. Його унікальність визначається тематичним охопленням, детальним висвітленням океанографічних, кліматичних та інших параметрів Азово-Чорноморського басейну, а також повнотою баз даних, використаних у процесі побудови карт Атласу. В Атласі представлено карти за багатьма характеристиками морського довкілля, у тому числі такими, які раніше не входили до подібних видань.

Роботи з формування баз даних, розроблення методів контролю якості океанографічних даних, удосконалення методики побудови карт окремих параметрів проходили кілька етапів розвитку, що знайшло відображення в циклі праць, опублікованих авторами в 1995–2009 рр.

Загалом Океанографічний атлас Чорного а Азовського морів є наочною й ефективною формою відображення інформації про стан морського середовища і сприяє реалізації національних інтересів України в галузі безпеки мореплавства, використання природного ресурсного потенціалу Азово-Чорноморського басейну, моніторингу, оцінювання, прогнозування стану і комплексного використання ресурсів континентального шельфу, розвитку морегосподарського комплексу України. Океанографічний атлас Чорного та Азовського морів було представлено в експозиції України на виставці, присвяченій 50-річчю Міжурядової океанографічної комісії ЮНЕСКО у штаб-квартирі ЮНЕСКО в Парижі (2010 р.), на XVI конференції Гідрографічної комісії з Середземного і Чорного морів Міжнародної гідрографічної організації в Одесі (2009 р.), а також на інших авторитетних наукових форумах. Атлас незмінно діставав високу оцінку аудиторії і, на думку міжнародної гідрографічної й наукової спільноти, відповідає рівню найкращих світових зразків.

18 травня 2012 р. опубліковано Указ Президента України № 329/2012 «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2011 року». Серед лауреатів відзначено й авторів роботи «Розробка та створення національної колекції морських навігаційних карт і Океанографічного атласу Чорного та Азовського морів».

 

Перейти до перегляду онлайн версії Атласу

 

 

 

 

Картографічна продукція

До Ваших послуг пропонуємо широкий вибір картографічної продукції, посібників, каталогів, та багато іншої корисної продукції, розроблених державною установою «Держгідрографія»

Нормативна база

Нормативно-правові акти у сфері морського транспорту на сайті Міністерства інфраструктури України