Гідрографічні роботи на Київському водосховищі річки Дніпро успішно виконано

Відповідно до Положення «Про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України», з 15 по 22 вересня 2020 року працівниками відділу гідрографічних робіт ФДУ «Дніпровський район Держгідрографії» на ділянці суднового ходу Київського водосховища річки Дніпро (909,0 км – 940,0 км) в районі населених пунктів Страхолісся, Сухолуччя, Толокунь та Ясногородка проводилися гідрографічні дослідження з метою створення безпечних умов судноплавства, вивчення руслових процесів, підготовки і видання офіційних річкових карт, керівництв і посібників для плавання, а також підтримання їх в актуалізованому стані.

Зйомка рельєфу дна здійснювалась способом проміру вздовж суднового ходу річки Дніпро, міжгалсова відстань – 50 м (довжина галсів 160 м, по 80 м праворуч і ліворуч від осі суднового ходу). Обстеження відмітних глибин та навігаційних небезпек проводилось вздовж суднового ходу методом «зірка».

Під час виконання зйомки рельєфу дна були вирішені такі завдання:

  • перевірено наявність, визначено місцезнаходження і стан засобів навігаційного забезпечення;
  • визначено загальний рельєф дна суднового ходу Київського водосховища р. Дніпро шляхом виконання детальної зйомки рельєфу дна методом проміру з використанням комплексу однопроменевого ехолоту CEE ECHO та GNSS-приймача Hemisphere VS330;
  • встановлено судновий хід;
  • обстежено відмітні глибини та навігаційні небезпеки вздовж суднового ходу методом «зірка»;
  • зібрано данні для коректури лоційного опису р. Дніпро та навігаційно-гідрографічного нарису навігаційної річкової карти Київського водосховища, річки Дніпро від Лоєва до Камарина, річки Прип’ять від Усівського плеса до Чорнобиля № 3534.

У результаті працівниками відділу гідрографічних робіт ФДУ «Дніпровський район Держгідрографії» успішно виконано 295,25 лінійних кілометрів проміру, обстежено шість відмітних глибин. Первинна камеральна обробка матеріалів зйомки рельєфу дна виконана у польових умовах за допомогою програмного забезпечення HYPACK.