Засідання Робочої групи з технічних питань Дунайської комісії выдбулось онлайн

У засіданні взяли участь делегації Австрійської Республіки, Республіки Болгарія, Угорщини, Республіки Молдова, Федеративної Республіки Німеччина, Російської Федерації, Румунії, Словацької Республіки, України, представники Секретаріату Дунайської комісії та експерт Конференції директорів Дунайських пароплавств – учасників Братиславських угод. До складу української делегації увійшов заступник начальника управління – начальник гідрографічного відділу управління навігації та гідрографії державної установи «Держгідрографія» Юрій Смірнов.

Під час засідання обговорювалися важливі питання, пов’язані із навігацією на р. Дунай, зокрема щодо актуалізації Основних правил плавання Дунаєм та Місцевих правил плавання Дунаєм, а також участі Дунайської комісії (ДК) в роботі над шостим переглядом Європейських правил судноплавства внутрішніми водними шляхами (ЄПСВВШ).

Розглядалися питання щодо мови комунікації в дунайському судноплавстві та радіообміні, взаємному обміну інформацією про розвиток сфери річкових інформаційних служб та участь у профільних заходах з цією проблематики. Секретаріатом ДК надано інформацію стосовно участі в профільних заходах на європейських майданчиках щодо гармонізації документів ДК в контексті Директиви ЄС 2017/2397 та актуалізації модульного курсу професійної підготовки судноводіїв.

Українською делегацією оприлюднена позиція щодо необхідності внесення змін до Кілометровника річки Дунай на основі актуалізованих даних зважаючи на відсутність у виданні 2010 року окремих берегових знаків, у зв’язку з чим існує потреба у внесенні змін до розділів VI і VII Кілометровника. Наразі Україною проводиться відповідна робота з підготовки пропозицій для актуалізації Кілометровника річки Дунай.

Серед інших важливих питань, що розглядалися, слід відмітити технічні питання, питання з охорони внутрішнього водного транспорту, питання радіозв’язку та заходів зі скорочення забруднення повітря від внутрішнього судноплавства.

Представником української делегації, який попередньо очолював Робочу групу експертів з гідротехніки з особливою увагою до змін клімату, засідання якої відбулась 05.10.2020, було представлено основні результати цього засідання, а також розглянуто Альбом мостів на Дунаї.

Окремі розділи порядку денного були присвячені питанням експлуатації та екології, статистики та економіки.

Участь української делегації у заходах Дунайської комісії дозволяє відстоювати інтереси держави у питаннях судноплавства на Дунаї, а також запроваджувати належні заходи для попередження спроб окремих країн-членів ДК реалізовувати дискримінаційну політику відносно нашої країни як не члена Європейського Союзу.