Кваліфіковані працівники – запорука успішної роботи Держгідрографії

У період з 19 до 30 жовтня 2020 року працівники апарату управління ДУ «Держгідрографія» та філій установи проходять навчання в Національному університеті «Одеська морська академія» у межах Програми підготовки персоналу керівного складу з обслуговування засобів навігаційного обладнання (ЗНО), відповідно до типового курсу Е-141/1 Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства та маякових служб (МАМС).

Цей навчальний курс має на меті надати національним членам МАМС (в Україні цю функцію делеговано Держгідрографії) та іншим установам, відповідальним за надання послуг з навігаційного забезпечення мореплавства, чіткі вказівки щодо підготовки працівників керівної ланки та інженерів ЗНО.

Міжнародна асоціація навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб (МАМС) визнає, що вивчення усіх аспектів постачання послуг з навігаційного забезпечення мореплавства, від встановлення й технічного обслуговування ЗНО до його заміни та виведення з експлуатації наприкінці планового експлуатаційного циклу, має дуже важливе значення з точки зору безперебійного постачання конкретної послуги. Зважаючи на те, що відповідно до частини 2 правила 13 глави 5 Конвенції з охорони життя людини на морі (СОЛАС), держави, що приєдналися до цієї Конвенції, усвідомлюючи свої зобов’язання, визначені Міжнародною морською організацією (ІМО), гарантують врахування міжнародних рекомендацій та керівництв при встановленні ЗНО, в тому числі Рекомендацій з питань підготовки та кваліфікації працівників, які відповідають за надання послуг ЗНО, МАМС ухвалила Рекомендацію Е-141 щодо стандартів підготовки та дипломування персоналу, який обслуговує ЗНО.

Як зазначив в. о. начальника ДУ «Держгідрографія» Дмитро ПАДАКІН, на виконання рекомендації МАМС з підвищення рівня кваліфікації та подальшого утримання на високому рівні навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства, починаючи з 2016 року фахівці та керівники установи щорічно проходять навчання та перевірку знань в Національному університеті «Одеська морська академія» за програмами типових курсів МАМС Е-141/1 (зі стандартів підготовки і атестації персоналу, що працює із засобами навігаційного обладнання) і мають змогу отримати міжнародний Сертифікат ЗНО І рівня.

Повний курс включає п’ять модулів; деякі з них розбиті на дві частини або більше. Кожний модуль присвячений конкретній темі або галузі знань, у якій працівники керівної ланки або інженери мають бути достатньо компетентними; має певну тематичну структуру, яка визначає його сферу охоплення, цілі та рівні компетентності, які необхідно здобути, а саме:

 • Міжнародні організації (МАМС, МГО, ІМО) та морське право;
 • морські знання (гідрографія, навігація, океанографія, картографія, гідрометеорологія);
 • морська система плавучого огородження МАМС;
 • міжнародні критерії щодо надання послуг ЗНО;
 • технічне обслуговування ЗНО;
 • візуальні ЗНО;
 • радіо-ЗНО;
 • служби руху суден (СРС);
 • технічні функції – звукові сигнали ЗНО, засоби зв’язку, засоби і принципи електронної навігації; електроживлення ЗНО тощо.

Передбачається, що після успішного проходження типового курсу Е-141/1 МАМС слухачі курсу зможуть виконувати покладені на них обов’язки щодо надання послуг ЗНО, а саме:

 • наносити географічне місцеположення на морські паперові карти, виявляти нанесені на карту небезпеки, обчислювати висоти припливів за нанесеними глибинами та прогнозами щодо припливів, оцінювати швидкість і напрямок припливно-відпливного потоку та регулярно оновлювати морські публікації використовуючи інформацію, що передається Всесвітньою службою навігаційних попереджень;
 • матимуть ґрунтовне уявлення про морську систему плавучого огородження МАМС та зможуть застосовувати теоретичні принципи, що впливають на функціонування засобів навігаційного обладнання, при управлінні постачанням послуг ЗНО;
 • матимуть можливість застосовувати міжнародні визнані принципи аналізу ризиків, пов’язаних з навігацією, для потреб управління постачанням послуг ЗНО;
 • працювати членами управлінської команди ЗНО, в обов’язки яких входить підготовка й виконання контрактів на встановлення та/чи технічне обслуговування ЗНО і відповідних проєктів щодо збереження морського середовища;
 • зможуть застосовувати як теоретичні знання, так і практичні навички, що впливають на безпечне й ефективне функціонування як візуальних, так і радіозасобів навігаційного обладнання, для потреб ефективного управління постачанням послуг ЗНО;
 • матимуть базове уявлення про роль СРС у контексті забезпечення безпеки судноплавства, економічну ефективність та захист морського й прибережного середовища;
 • матимуть задовільне уявлення про концепцію e-Навігації та функціонування автоматичної ідентифікаційної системи (АІС) і дистанційний моніторинг як ключовий елементи e-Навігації;
 • також знатимуть, як використання звукових сигналів, даних про припливно-відпливне явище, одержуваних у режимі реального часу, та захист і збереження споруд можуть сприяти ефективному постачанню послуг ЗНО, тощо.

Завдячуючи постійному підвищенню кваліфікації працівників ДУ «Держгідрографія» як у вітчизняних навчальних закладах, так і в закордонних учбових центрах, установа здатна виконувати поставлені перед нею завдання з навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства у морських і річкових судноплавних водах держави на найвищому професійному рівні та – що важливо – відповідно до найсучасніших стандартів Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства (МАМС) та Міжнародної гідрографічної організації (МГО).