НАШ ФАХІВЕЦЬ ПРОХОДИТЬ НАВЧАЛЬНИЙ КУРС ВСЕСВІТНЬОЇ АКАДЕМІЇ МАМС

Головний фахівець гідрографічного відділу ДУ «Держгідрографія» Аліса Нечипорук бере участь у курсі Level 1.1 AtoN Manager, який проводить Всесвітня академія Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства та маякових служб (МАМС).

Після завершення курсу учасники володітимуть інструментарієм МАМС та зможуть застосовувати отриману інформацію для безпосереднього управління засобами навігаційного обладнання на водних шляхах, включно з плануванням роботи, оцінкою ризиків, забезпеченням управління та технічним обслуговуванням.

Курс є корисним як з точки зору встановлення шляхів руху суден, так і безпеки навігації, оскільки охоплює важливі теми як практичного, так і теоретичного напрямку у сфері управління ризиками на морському транспорті для якісної та кількісної оцінки загроз безпеці судноплавства, їх попередження та підвищення рівня безпеки мореплавства в цілому.