Офіційна інформація

Прибережні Попередження

Прибережне Попередження (ПРИП) – повідомлення, що доводять до мореплавців інформацію про зміни навігаційних умов та режиму плавання на Чорному та Азовському морях ДУ «Держгідрографія». Дані, викладені у ПРИП, містять навігаційні та метеорологічні попередження, повідомлення щодо безпеки в районах відкритого моря і іншу термінову інформацію. ПРИПи передаються за допомогою системи НАВТЕКС.

Повідомлення Мореплавцям

Повідомлення мореплавцям (ПМ України) – офіційне періодичне видання (48 випусків на рік), яке видається з метою своєчасного оповіщення мореплавців про зміни у навігаційній обстановці і режимі плавання. Містить державну, правову, довідкову, навігаційну та іншу інформацію, необхідну для забезпечення безпеки мореплавства у морському регіоні України. Усю коректуру карт і посібників для плавання за ПМ України слід виконувати згідно з «Умовними знаками морських карт» № 902 та «Умовними знаками для карт внутрішніх водних шляхів» № 908 видання ДУ «Держгідрографія».

МАМС

З 2004 року ДУ «Держгідрографія» є національним членом Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб – IALA-AISM (МАМС).
Публікації МАМС – це вичерпний звід рекомендацій, керівництв, директив тощо, основною метою яких є полегшення формальних підходів до морських сигнальних систем в усьому світі, уніфікації засобів навігаційного забезпечення мореплавства і гарантуванню безпечного, ефективного судноплавства.

Вісник Держгідрографії

Вісник Держгідрографії – офіційне інформаційно-довідкове видання, в якому регулярно публікуються матеріали з науково-технічних розробок, удосконалення науково-дослідницької техніки, про новітні прилади і устаткування навігаційного спрямування, багато з яких насправді є винятковими, відображають результати науково-дослідницьких робіт, знайомлять з винаходами, нетрадиційними підходами до розв’язання нагальних потреб мореплавства.