Повідом про корупцію

Якщо Вам стало відомо про один або декілька фактів порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) особами ДУ «Держгідрографія» чи/або філій Установи, а саме:

 • запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
 • порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
 • порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
 • порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення
  з іншими видами діяльності передбачені статтею 25 Закону;
 • недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
 • порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону;
 • порушення вимог організації роботи із запобігання і виявлення корупції;

Або будь-які інші неправомірні діяння в антикорупційній сфері, просимо звертатись:

 • за телефоном (044) 296-60-40, або (050) 413-63-91. 
 • на електронну адресу – antikor.gg@hydro.gov.ua;
 • на особистий прийом, що здійснюється керівництвом Установи за встановленим графіком;
 • при наданні інформації бажано назвати своє прізвище, ім’я, по батькові (найменування підприємства, установи, організації, суб’єкта господарювання), контактний телефон, місце проживання/реєстрації, а також прізвище, ім’я, по батькові та посаду працівника ДУ «Держгідрографія», структурного підрозділу та/або філії, з яким пов’язана подія, дата, місце і суть події, конкретні обставини, зауваження, прохання чи вимоги.

З метою оперативного реагування на надану інформацію та забезпечення зворотного зв’язку просимо залишити контактні дані.

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Звертаємо увагу на те, що державна установа «Держгідрографія» забезпечує конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

Відповідно до статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, перебувають під захистом держави. За наявності загрози життю, житлу, здоров’ю та майну осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, або їх близьких осіб, у зв’язку із здійсненим повідомленням про порушення вимог цього Закону, правоохоронними органами до них можуть бути застосовані правові, організаційно-технічні та інші спрямовані на захист від протиправних посягань заходи, передбачені Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві».