Віртуальні ЗНО

В 2013 році Держгідрографія розпочала експерименти з використання віртуальних засобів навігаційного обладнання (ЗНО) для підвищення інформативності при позначенні навігаційної небезпеки в місцях де установка звичайних ЗНО (які фізично існують) неможлива або не доцільна. Наразі накопичується інформація щодо руху суден в районах встановлення віртуальних ЗНО для подальшого аналізу ефективність використання цих засобів навігаційного обладнання.

Згідно Керівництва МАМС № 1081 щодо віртуальних засобів навігаційного обладнання, віртуальні ЗНО мають наступні властивості:

Віртуальний ЗНО не існує як фізичний об’єкт проте являє собою цифровий інформаційний об’єкт, який поширюється компетентною адміністрацією та може бути відображений на навігаційних системах.

Віртуальні ЗНО можуть використовуватись для інформування судноводіїв як про навігаційні небезпеки так і про безпечні водні шляхи, райони в яких додаткові попередження є необхідними та про заборонені райони для плавання.

Вони можуть використовуватись для позначення лінії, району, позиції та інших форм, що можуть бути відображені у графічному вигляді.

Інформація, включаючи географічні позиції, яку несуть в собі віртуальні ЗНО може бути статичною або динамічною (змінюватися впродовж часу) в залежності від поставленої цілі.

Віртуальні ЗНО використовуються перш за все у тих випадках, коли необхідно відреагувати на подію за короткий проміжок часу. Вони можуть використовуватись в місцях, де звичайні (що фізично існують) ЗНО неможливо встановити. Віртуальні ЗНО не призначені для заміни звичайних (що фізично існують) ЗНО.

Інформація про віртуальні ЗНО повинна бути присутня в повідомленнях мореплавцям з навігаційної безпеки або, якщо є така можливість, відображатися на відповідних навігаційних картах належним чином.