59 сесія Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на ВВШ ЄЕК ООН

Про проблеми у створенні дієвої міжнародної нормативно-правової бази та попереднє схвалення 6-го переглянутого варіанту Європейських правил судноплавства на ВВШ йшлося на 59 онлайн-сесії Робочої групи з уніфікації технічних приписів та правил безпеки на внутрішніх водних шляхах Комітету з внутрішнього транспорту Європейської економічної комісії Організації Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН). ДУ «Держгідрографія» взяла участь у заході у складі української делегації.

Одним із двох ключових питань, винесених на розгляд, стала робоча нарада на тему: «Створення дієвої міжнародної нормативно-правової бази, метою якої є підвищення ефективності та безпеки внутрішнього водного транспорту». Мова йшла про ефективність чинних міжнародних конвенцій, які стосуються внутрішнього судноплавства та компетенції ЄЕК ООН, необхідності їхнього оновлення, а також про нові правові інструменти, завдяки яким використання внутрішніх водних шляхів стане більш інтенсивним.

Під час приєднання до міжнародних конвенцій, угод та інших договорів національним адміністраціям доводиться долати чимало проблем, як-то: протиріччя між міжнародними правовими актами та національним (регіональним) законодавством; брак інформації про процедуру приєднання; перешкоди під час здійснення міжнародних правових актів; неможливість внесення поправок до деяких положень та недостатня очевидність переваг приєднання.

Щодо останнього пункту, після обговорення, учасники сесії виділили такі плюси: узгоджений на міжнародному рівні розвиток сектору внутрішнього водного транспорту; спрощення та стандартизація процедур; покращення мобільності та взаємопов’язаності; розвиток національного законодавства, у тому числі галузевого; активізація міждержавного, регіонального та міжнародного співробітництва; розробка та використання визнаних на міжнародному рівні документів та гарантій щодо транзиту, підвищення рівня прозорості, поінформованості та обізнаності; підвищення швидкості, безпеки та надійності перевезень.

Проміж інструментів покращення чинної міжнародної нормативно-правової бази основними є цифровізація, автоматизація й екологізація внутрішнього флоту; гармонізація з міжнародними нормативними актами та стандартами; усунення протиріч та дублювання з нормативними актами та обов’язковими документами; а також стійкість до пандемій та інших надзвичайних ситуацій.

Другим наріжним питанням, на якому зосередили увагу учасники заходу, став розгляд та попереднє схвалення шостого переглянутого варіанту Європейських правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах (ЄПСВВШ).

Робоча група взяла до уваги підсумки спеціальної сесії щодо ЄПСВВШ, яка пройшла напередодні, й була присвячена саме цьому питанню. Проєкт документа схвалили за умови внесення незначних правок, які стосуються вживання правильних термінологічних відповідників у всіх трьох версіях – англійській, французькій та російській. Наразі Європейські правила судноплавства на ВВШ передані на розгляд 65 сесії Робочої групи з внутрішнього водного транспорту для остаточного прийняття.

Також під час сесії йшлося про перегляд чинної редакції Рекомендації МАМС 0120 (V120) щодо служб руху суден на внутрішніх водних шляхах. Це питання має неабияке значення для Держгідрографії, адже установа є національним членом Міжнародної асоціації навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб. Сесія ухвалила рішення розпочати перегляд резолюції № 58, яка стосується керівництва та критеріїв для служб руху суден на внутрішніх водних шляхах, після прийняття нової рекомендації МАМС і наполегливо радила державам-членам й надалі брати участь у цій роботі.

Крім того, Робоча група звернула увагу на постійну роботу над Глосарієм термінів та визначень, пов’язаних із внутрішнім водним транспортом, у регулярному оновленні якого постійно беруть участь працівники профільних управлінь ДУ «Держгідрографія».

ДУ “Держгідрографія” регулярно бере участь у роботі міжнародних організацій. Нещодавно працівники установи обстоювали інтереси держави під час 15-го засідання Робочої групи з безпеки мореплавства в Чорному та Азовському морях Міжнародної гідрографічної організації (МГО).