НОРМАТИВНА БАЗА

(національні нормативно-правові акти)

Одним з головних завдань ДУ «Держгідрографія», згідно з Положенням, є виконання міжнародних зобов’язань України з навігаційно-гідрографічного забезпечення мореплавства і представлення інтересів Державної служби морського та річкового транспорту України у міжнародних організаціях з питань навігації, гідрографії, морської картографії.

Перелік законодавчих і нормативних актів, якими керується державна установа Держгідрографія:

 1. НАЦІОНАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО

2.1.Мореплавство

 1. «Кодекс торговельного мореплавства України», ст.76 «Навігаційно-гідрографічне забезпечення судноплавства»
 2. Закон України від 04.07.2013 № 406-VII «Про морські порти України», ст.19 «Послуги, що надаються у морських портах»
 3. Закон України «Про виключну (морську) економічну зону України»
 4. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 № 514 «Про затвердження Положення про навігаційно-гідрографічне забезпечення мореплавства у внутрішніх морських водах, територіальному морі та виключній (морській) економічній зоні України»
 5. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 09.07.2001 №420, зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 09.10.2001 за №870/661 «Про затвердження Положення про національного координатора навігаційних попереджень України» та зміни відповідно до Наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 19.10.2009 № 1087
 6. Наказ Міністерства інфраструктури України від 08.05.2013 № 294 «Про затвердження Порядку надання послуг з навігаційно-гідрографічного та картографічного забезпечення мореплавства у морських портах України»
 7. Наказ Міністерства інфраструктури України від 25.04.2012 №221 «Про створення єдиної системи моніторингу надводної обстановки з використанням автоматизованої ідентифікаційної системи на Чорному та Азовському морях у зоні відповідальності України»
 8. Положення про систему управління безпекою судноплавства на морському і річковому транспорті, затверджене наказом Міністерства транспорту від 20.11.2003 року №904, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 19.12.2003 року за №1193/8514
 9. Положенням щодо встановлення відповідності системи управління безпекою компаній та суден флоту рибного господарства вимогам Міжнародного кодексу з управління безпечною експлуатацією суден і попередженням забруднення 1993 року, затвердженим наказом Державного комітету рибного господарства України від 16.01.1998 року №5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 30.01.2008 року за № 72/14763
 10. Правила плавання і лоцманського проведення суден у північно-західній частині Чорного моря, Бузько-Дніпровсько-лиманському та Херсонському морському каналах, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 01.08.2007 №655, зареєстрованими в Міністерстві юстиції 05.10.2007 за №1150/14417
 11. Положення про класифікацію, порядок розслідувань та обліку аварійних морських подій із суднами, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 29.05.2006 №516, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 09.08.2006 за №959/12833
 12. Положення про капітана морського порту та службу капітана морського порту, затверджене наказом Міністерства інфраструктури від 27.03.2013 року №190, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 18.04.2013 року за №632/23164
 13. Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 № 1207-VII, відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 №255
 14. Інструкція про порядок і процедуру виконання промірних робіт при визначенні глибин на морських і річкових акваторіях для будівельно-експлуатаційних цілей, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 10.05.2005 №186
 15. Інструкція щодо вимог і методів зйомки рельєфу дна для навігаційних цілей, затверджене наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 10.05.2005 №184
 16. Положення державної установи «Держгідрографія» (наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.10.2004 № 953)

2.2. Судноплавство на внутрішніх річкових шляхах

 1. Постанова від 12 червня 1996 р. № 640 Про затвердження переліку внутрішніх водних шляхів, що належать до категорії судноплавних (із змінами);
 2. Наказ від 14.06.2007 № 498 Про затвердження Положення про навігаційне забезпечення судноплавства на внутрішніх водних шляхах України (із змінами), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 07.08.2007 за № 905/14172;
 3. Наказ від 16.02.2004 № 91 Про затвердження Правил судноплавства на внутрішніх водних шляхах України (із змінами), зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12.07.2004 № 872/9471;
 4. Наказ Міністерства інфраструктури України від 25.02.2011 № 7 «Положення про річкову інформаційну службу на внутрішніх водних шляхах України»;
 5. Наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 30.12.2005 № 963 «Про затвердження Технічної інструкції з проведення вишукувальних руслових робіт на внутрішніх водних шляхах»;
 6. «Інструкції щодо утримання навігаційного обладнання внутрішніх судноплавних шляхів України», затверджена наказом Державного департаменту морського і річкового транспорту від 02.10.2000 № 76;
 7. ГОСТ 26600-98 «Знаки навигационные внутренних судоходных путей. Общие технические условия»;
 8. ДСТУ Б В.2.3-1-95 (ГОСТ 26775-97). Габарити підмостові судноплавних прогонів мостів на внутрішніх водних шляхах. Норми і технічні вимоги;
 9. «Устав внутреннего водного транспорта Союза ССР», затверджений постановою Ради Міністрів СРСР від 15.10.1955 № 1801;
 10. «Правила технической эксплуатации речного транспорта», затверджені наказом міністра річного флоту РСФСР від 03.01.1973 № 2;
 11. ДСТУ ISO 9001: Системи управління якістю. Вимоги;