НОРМАТИВНА БАЗА

(міжнародні нормативно-правові акти)

Ключовим завданням Держгідрографії є вдосконалення та розвиток національної системи навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства. Виконання міжнародних зобов’язань з НГЗ судноплавства у зоні відповідальності України потребує постійного оновлення методів і оснащення для виконання гідрографічних робіт та застосування сучасних технічних рішень для потреб навігаційного забезпечення мореплавства. Задля неухильного дотримання чинних міжнародних стандартів та їхньої імплементації у національну нормативно-правову базу, Держгідрографія бере плідну участь у роботі таких компетентних міжнародних організацій, як Міжнародна гідрографічна організація (МГО) і Міжнародна асоціація навігаційного забезпечення мореплавства та маякових служб (МАМС), та співпрацює з гідрографічними і маяковими службами держав-членів МГО і МАМС на регіональному і глобальному рівнях.

 

– Міжнародна гідрографічна організація (англ. – International Hydrographic Organization) МГО.

 

– Міжнародна асоціація маячних служб (англ. – The International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities)

 

– Європейська економічна комісія Організації об’єднаних націй (United Nations Economic Commission for Europe)

 

– Міжнародна морська організація (англ. -International Maritime Organization)