«Навігаційні карти та посібники»: побачило світ восьме видання

Оновлений каталог містить понад 500 найменувань картографічно-довідкової продукції.

Одна з найбільш помітних подій липневого виробничого календаря ДУ «Держгідрографія» – випуск восьмого видання каталогу «Навігаційні карти та посібники» («Nautical Charts and Publications»). Цей посібник, відомий фахівцям та користувачам як видання №701, вийшов друком 19 липня накладом 300 примірників.

Каталог містить відомості про державні спеціальні карти: морські навігаційні карти, карти внутрішніх водних шляхів, а також навігаційні посібники, довідкові та допоміжні видання, що видаються ДУ «Держгідрографія» на води Чорного й Азовського морів, ВВШ України та інші регіони. Широкий спектр картографічно-довідкової продукції для забезпечення потреб судноплавства охоплює понад 500 найменувань!

З моменту, коли у 2015 році побачило світ сьоме видання, минуло шість років. За цей час велика кількість навігаційних карт зазнала численних коригувань. Було складено і низку нових карт.

Усі відомості у каталозі наведено станом на 9 червня 2021 р. Зрозуміло, що всі подальші зміни знайдуть відображення у Повідомленнях мореплавцям.

Навігаційні карти видано у міжнародній системі координат WSG-84. Електронні морські карти кодуються відповідно до чинних стандартів (S-57, S-58), специфікацій і керівництв Міжнародної гідрографічної організації.

Каталог складається з п’яти розділів.

Розділ «Оглядові та довідкові карти» містить перелік 13-ти допоміжних картографічних продуктів, що не використовуються безпосередньо для навігації: це, наприклад, карта Світового океану, водосховищ, природно-заповідних територій, часових поясів світу тощо.

Блок «Морські навігаційні карти» – це 175 паперових карт частини Середземного, Чорного й Азовського морів, виданих впродовж 2010–2021 років, та 239 їх електронних відповідників.

Розділ «Річкові навігаційні карти» є описанням 153 паперових карт внутрішніх водних шляхів Дніпра, Південного Бугу та Дунаю 2012–2021 років видання та 171 їх електронного відповідника.

Четвертий розділ – «Комірки електронних навігаційних карт» – містить перелік 138 комірок різного навігаційного призначення – оглядових, генеральних, шляхових, а також комірок підходів і гаваней. 

Нарешті, останній розділ – 32 керівництва  та посібники для плавання (лоції та лоційні описи; атласи; повідомлення мореплавцям; вогні та знаки, умовні знаки для карт; режими плавання; системи навігаційного обладнання, положення, інструкції для виконання гідрографічних і картографічних робіт; тематичні словники тощо).

Інформація про вихід восьмого видання «Каталогу…» міститься у Повідомленні мореплавцям від 23 липня ц. р. № 28.

Нагадаємо, нащодавно працівники  ФДУ «Укрморкартографія» ознайомилися з новими технологіями у сфері гідрографічних знімань та картографування морського дна на вебінарі «The Bathymetric LiDAR Workflow».