Перспективи виробництва ЕНК

Новий  стандарт МГО S-65 Додаток А «Керівництво з виробництва та оновлення ЕНК високої щільності» наразі детально вивчають та опрацьовують фахівці ФДУ «Укрморкартографія» на предмет його застосування у виробництві електронних навігаційних карт (ЕНК).

Цей стандарт завдяки досягненням в обробці батиметрії з високою роздільною здатністю допоможе створювати комплекти додаткових ізобат, що може безпосередньо впливати на створення ЕНК високої щільності. Крім того, стандарт надає вичерпне керівництво щодо збору й обробки первинних даних та виробництва, що є неабияким плюсом для забезпечення ефективного процесу створення електронних навігаційних карт.

Продукт, що включає батиметрію, зображену з інтервалами області глибини в 1 метр або ближче в межах діапазону глибини відповідності, зосереджений на фізично обмеженому водному шляху, також може охоплювати більш детальну портову інфраструктуру. Додаткова батиметрична інформація включена в базовий набір даних ЕНК.

Відповідно до чинних Експлуатаційних показників ЕCDIS IMO, цей продукт придатний для відображення та експлуатації на будь-якому затвердженому типі ЕCDIS, тож його можна використовувати для виконання вимог ІМО щодо наявності карт на борту.

Також нещодавно фахівці ФДУ «Укрморкартографія» узяли участь у онлайнсемінарі на тему «Супутникова батиметрія» (SDB – “Satellite Derived Bathymetry”).