Вебінар щодо Стратегічної екологічної оцінки Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту України до 2031 р.

Про практичне застосування результатів стратегічної екологічної оцінки проєкту Стратегії розвитку внутрішнього водного транспорту на 2021-2031 роки та актуальний «зелений» порядок денний у Євросоюзі, який полягає в максимально можливому зменшенні згубного впливу господарської діяльності на довкілля у державах-членах ЄС та країнах Східного партнерства йшлося на вебінарі від Мінінфраструктури та офісу проєкту технічної допомоги Європейського Союзу «Сприяння транспортному розвитку річки Дніпро», участь у якому взяли працівники управління міжнародних відносин та комунікацій з органами державної влади ДУ «Держгідрографія».

Зважаючи на необхідність переорієнтації частини вантажопотоку з автомобільного транспорту на внутрішній водний транспорт і, як наслідок – необхідність модернізації наявного флоту державного та приватного секторів, метою заходу було підвищення рівня обізнаності представників галузевих органів державної влади, працівників державних підприємств, установ та організацій, залучених до реалізації державної політики щодо розвитку ВВТ, стосовно вітчизняного законодавства та підзаконних актів, які визначають процедуру стратегічної екологічної оцінки (СЕО).

Старший експерт Проєкту ЕС з охорони навколишнього середовища, доктор економічних наук, професор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Олег РУБЕЛЬ

Доктор економічних наук, професор Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, старший експерт з охорони навколишнього середовища проєкту Дніпро Олег Рубель роз’яснив принципові положення основних актів міжнародного, європейського та вітчизняного права у сфері захисту довкілля, збереження біорозмаїття та раціонального природокористування й на конкретних практичних прикладах із власного досвіду продемонстрував, як виконується кожен з етапів здійснення процедури СЕО.

Людмила Павленко, начальник управління міжнародних відносин та комунікацій з органами державної влади ДУ «Держгідрографія»:

Для держави активізація перевезень ВВТ надасть поштовх для посилення торгово-економічних міжнародних зав’язків. А перенесення частини вантажопотоків з автошляхів своєю чергою забезпечить значну економію коштів дорожнього фонду на ремонт доріг, збільшить надходження до бюджетів всіх рівнів у вигляді податків, активізує вітчизняне суднобудування, дасть соціальний ефект у вигляді створення нових робочих місць та справить позитивний екологічний ефект, оскільки ВВТ є одним з найменш шкідливих видів транспорту для довкілля.

Нагадаємо, нещодавно відбувся вебінар «Батиметрія засобами бортового лазерного локатора (лідара) (Airborne LiDAR Bathymetry)», участь у якому взяли  фахівці управління гідрографії та науково-технічного розвитку ДУ «Держгідрографія» та ФДУ «Укрморкартографія».