Система моніторингу ЗНО

Впровадження автоматизованих систем контролю й управління ЗНО, створених на базі комп’ютерної техніки, телекомунікаційних засобів обміну інформацією, значною мірою сприяли вдосконаленню системи навігаційно-гідрографічного забезпечення (НГЗ) мореплавства. Особливо за останнє десятиліття підвищилась надійність цифрових технічних засобів та їх мініатюризація, що разом із розвитком обладнання бездротового зв’язку дало можливість створити низку ефективно працюючих систем моніторингу ЗНО.

Лідерами у цьому питанні є морські адміністрації Швеції, США, портові власті Сінгапуру тощо.

Враховуючи досвід розвинутих морських країн та розуміючи те, що постійне удосконалення системи навігаційного забезпечення мореплавства у водах України на основі впровадження у роботі засобів навігаційного обладнання (ЗНО) сучасних телекомунікаційних та енергозберігаючих технологій є запорука високої якості надання послуг, Держгідрографія України створила автоматизовану системи дистанційного контролю і управління роботою ЗНО «Моніторинг ЗНО», в якій використовуються комп’ютерна техніка, GSM-зв’язок, GPS-приймачі, мережа Internet, світлооптичні апарати на світлодіодах, сонячні батареї, вітроустановки, засоби охоронної сигналізації.

Система моніторингу ЗНО складається із національного інформаційного центру, розташованого у м. Києві, і регіональних інформаційних центрів ЗНО, розташованих в Одеській, Миколаївській, Севастопольській та Керченській філіях Держгідрографії. До складу кожного інформаційного центру, який має підключення до мережі Інтернет з метою обміну навігаційною інформацією, входять два автоматизованих робочих місця (АРМ) оператора, сервер бази даних, засоби зв’язку, точного часу, контролер взаємодії з каналом зв’язку.

До обов’язків регіональних центрів належить контролювання приписаних до них ЗНО, які оснащено засобами моніторингу. Їх обов’язками є забезпечення аналізу і, за необхідності, вжиття оперативних заходів щодо управління ситуацією, яка виходить поза рамки штатної роботи ЗНО. Регіональні центри можуть мати інформацію і про «чужі» ЗНО, але для цього вони мають звернутися до національного центру.

У національному центрі накопичується і аналізується вся інформація, що надходить від регіональних центрів, але до його функцій не належить вживання оперативних заходів з управління ситуацією. Він є тією ланкою, в якій накопичена інформація може піддаватися аналізу з метою вироблення довгострокових керуючих засобів впливу системного характеру. Інформація, що надходить, також може бути використана при формуванні навігаційних донесень. Через національний центр системи моніторингу можна поінформувати регіональний центр і про ЗНО, які не належать до зони його відповідальності, але інформація про них має бути доведена до цього центру через низку причин (дрейфуючий засіб навігаційного обладнання, що перетнув межу району, ЗНО, що знаходяться на межах зон відповідальності філій, порушення режиму функціонування котрих має бути враховано у сусідньому районі тощо).

Також у системі передбачено механізм, який дозволяє національному центру здійсню вати опитування об’єктів, що цікавлять оператора національної системи, і отримувати інформацію від них навіть за відсутності зв’язку з регіональними центрами через мережу Інтернет. У цьому випадку встановлюється прямий зв’язок: національний центр – об’єкт ЗНО через системи стільникового зв’язку і спеціальний модем у центрі моніторингу. Такий спосіб не є штатним для національного центру і повинен застосовуватися у виключних випадках, оскільки додає «напруги» на стільникові засоби зв’язку моніторингу та суперечить основному принципу побудови системи – з розподіленням функцій між регіональними та національним центром. Дослідна експлуатація встановленого на навігаційних об’єктах обладнання системи «Моніторинг ЗНО» показала її високу ефективність, здатність забезпечувати оперативний дистанційний контроль стану технічних засобів ЗНО, формування і документування сигналів про порушення в їх роботі.

Так, завдяки використанню системи, були зафіксовані випадки ушкодження буїв у результаті навалу (удару) на них суден, зносу буїв відносно штатного місця, попередження про розрядження гальванічної батареї нижче встановленого рівня, про несанкціоноване проникнення в приміщення навігаційного об’єкта.