AIC-ЗНО (АІС як засіб навігаційного обладнання)

Автоматична ідентифікаційна система – АІС (Automatic Identification System – AIS) є автономною системою обміну інформацією, що функціонує у морському мобільному діапазоні метрових хвиль. Її функція полягає в обміні інформацією, такою як ідентифікація судна, його місцеположення, курс, швидкість, тощо, між рухомими і стаціонарними станціями. Система здатна обробляти численні звіти, використовуючи при цьому технологію Множинного доступу з часовим розподілом (TDMA) і забезпечуючи надійне та чітке функціонування.

Наряду із судновими та береговими (базовими) станціями АІС існують станції АІС засобу навігаційного обладнання – ЗНО (AIS Aid to Navigation – AtoN).

Міжнародна асоціація навігаційного забезпечення мореплавства і маякових служб МАМС (IALA) визначає засіб навігаційного обладнання – ЗНО (AtoN) як:

«… засіб або систему, які розташовані поза судном й призначені та функціонують для потреб безпечного й ефективного плавання суден та/або руху суден».

Першочерговим призначенням станції АІС-ЗНО (AIS AtoN) є сприяння і забезпечення безпеки й надійності мореплавства одним або декількома з наступних способів:

 • забезпечення позитивних і всепогодних засобів ідентифікації;
 • доповнення існуючих послуг (наприклад, радіолокаційний маяк-відповідач), що надаються засобом навігаційного обладнання – ЗНО (AtoN);
 • передача точних координат плавучого ЗНО (AtoN);
 • інформування судноводія про знаходження ЗНО (AtoN) не на штатному місці;
 • маркування або окреслення трас, маршрутів, районів і границь (наприклад, районів, яких слід уникати, і Схем розподілу руху (TSS);
 • маркування морських споруд (наприклад, вітрових турбін, пристроїв для спостереження за енергією хвиль і припливів, нафтових і газових платформ);
 • постачання даних про погоду, припливи і стан моря.

Окрім цього, до переваг, якими може скористатися постачальник послуг AtoN, належать і такі:

 • моніторинг стану ЗНО (AtoN);
 • відстеження ЗНО (AtoN), який перебуває не на штатному місці;
 • ідентифікація суден, задіяних у зіткненнях із ЗНО (AtoN);
 • збір інформації в реальному часі про справність ЗНО (AtoN);
 • дистанційна зміна параметрів роботи ЗНО (AtoN).

Проте існує низка проблем, які перешкоджають швидкому поширенню АІС-ЗНО, а саме:

 • при оснащені плавучого ЗНО обладнанням АІС-ЗНО відбувається зачне збільшення споживання електроенергії буєм; це призводить до зменшення строку автономної роботи плавучого ЗНО та частішій заміні елементів живлення, в наслідок чого збільшується витрати паливо-мастильних матеріалів (ПММ) на гідрографічних суднах;
 • стандартне обладнання АІС-ЗНО (AIS AtoN) не призначене для встановлення на ті типи буїв, що використовує Держгідрографія України; необхідно розробляти ексклюзивне обладнання АІС-ЗНО для інтегрування його з існуючим обладнанням системи моніторингу ЗНО, світлооптичними модулями та формфактором, який дозволить розмістити АІС-ЗНО в середині буя;

Тому Держгідрографія України розпочала розробку концепції оснащення берегових і плавучих ЗНО приладами автоматизованої ідентифікаційної системи засобів навігаційного обладнання (АІС-ЗНО) для забезпечення передачі на судна навігаційної обстановки по каналам АІС.

За результатами роботи повинно бути визначено оптимальну схему оснащення берегових і плавучих об’єктів обладнанням АІС-ЗНО, вибрано склад технічних засобів та оптимальні режими їх роботи, оцінено очікувану ефективність роботи системи, розроблені технічних пропозиції та техніко-економічне обґрунтування заходів з розбудови системи.