Аналіз ризиків на морських шляхах України

Завдяки створенню Держгідрографією автоматизованої системи спостереження за навігаційною обстановкою у водах України з використанням берегових станцій автоматизованої ідентифікаційної системи (АІС) та за допомогою спеціального програмного забезпечення IWRAP Mk2, що рекомендовано МАМС для аналізу ймовірностей колізій (зіткнення, посадка на мілину) на морських шляхах, Держгідрографія України розпочала аналіз ризиків колізій на морських шляхах в зоні відповідальності України.

Для аналізу використовуються дані АІС за 2012-2013 роки.

ча методика, що визнана МАМС, дозволяє розрахувати ймовірність наступних колізій:

  • посадка на мілину (Groundings) (враховується середньостатистична осадка суден в регіоні, що аналізується, батиметрія району та коефіцієнти, що враховують людський фактор);
  • зіткнення під час обгону (Overtaking) (враховуються розподілення за швидкостями та крива розподілення інтенсивності вздовж відповідного коліна за одним курсом);
  • зіткнення зустрічними курсами (HeadOn) (враховуються криві розподілення інтенсивностей вздовж відповідного коліна за протилежними курсами);
  • зіткнення внаслідок перетину курсів суден під кутом близьким до 90° (Crossing)(враховуються криві розподілення інтенсивностей вздовж відповідних колін, що перетинаються);
  • зіткнення внаслідок перетину курсів суден під кутом меншим ніж 45° (Merging) (враховуються криві розподілення інтенсивностей вздовж відповідних колін, що перетинаються);
  • зіткнення внаслідок перетину курсів суден під кутом більшим ніж 135° (Bend) (враховуються криві розподілення інтенсивностей вздовж відповідних колін, що перетинаються).